Trần thạch cao phòng khách đẹp Hà Nội - Thiết kế, thi công chuyên nghiệp

Hotline: 0918.248297 ĐT: 04.66812328 - 04.22434597 ĐC: 61 Nguyễn Xiển

vietnamarch-logo-tranthachcaophongkhach

A+ A A-

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc

Đánh giá bài viết này
(0 votes)

Ngày 10/03/2015, cán bộ kỹ thuật cùng anh em công nhân thi công Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-01

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 01

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-02

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 02

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-03

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 03

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-04

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 04

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-05

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 05

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-06

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 06

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-07

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 07

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-08

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 08

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-09

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 09

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-10

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 10

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-11

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 11

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-12

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 12

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-13

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 13

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-14

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 14

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-15

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 15

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-16

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 16

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-17

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 17

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-18

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 18

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-19

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 19

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-20

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 20

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-21

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 21

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-22

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 22

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-23

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 23

Chúng tôi cũng cạnh tranh trong các lĩnh vực về tâm linh như bán các sản phẩm  mẫu bàn thờ, Thiết kế nhà thờ họ , cung cấp các  nhà thờ họ, đình chùa , miếu mạo...làm hài lòng khách hàng với sự tận tâm tư vấn hết lòng.