Trần thạch cao phòng khách đẹp Hà Nội - Thiết kế, thi công chuyên nghiệp

Hotline: 0918.248297 ĐT: 04.66812328 - 04.22434597 ĐC: 61 Nguyễn Xiển

vietnamarch-logo-tranthachcaophongkhach

A+ A A-

Trần thạch cao phòng khách nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội

Đánh giá bài viết này
(0 votes)

Ngày 04/03/2015, thi công Trần thạch cao nhà cô Lan số 47, hẻm 154/101 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-01

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 01

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-02

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 02

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-03

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 03

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-04

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 04

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-05

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 05

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-06

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 06

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-07

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 07

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-08

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 08

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-09

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 09

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-10

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 10

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-11

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 11

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-12

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 12

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-13

 Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 13

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-14

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 14

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-15

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 15

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-16

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 16

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-17

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 17

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-18

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 18

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-19

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 19

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-20

Trần thạch cao nhà cô Lan số 47 Ngõ 296, Phố Minh Khai, Hà Nội 20

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-21

Trần thạch cao phòng khách 21

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-22

Trần thạch cao phòng khách 22

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-23

Trần thạch cao phòng khách 23

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-24

Trần thạch cao phòng khách 24

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-25

Trần thạch cao phòng khách 25

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-26

Trần thạch cao phòng khách 26

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-27

Trần thạch cao phòng khách 27

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-28

Trần thạch cao phòng khách 28

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-29

Trần thạch cao phòng khách 29

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-30

Trần thạch cao phòng khách 30

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-31

Trần thạch cao phòng khách 31

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-32

Trần thạch cao phòng khách 32

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-33

Trần thạch cao phòng khách 33

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-34

Trần thạch cao phòng khách 34

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-35

Trần thạch cao phòng khách 35

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-36

Trần thạch cao phòng khách 36

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-37

Trần thạch cao phòng khách 37

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-38

Trần thạch cao phòng khách 38

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-39

Trần thạch cao phòng khách 39

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-40

Trần thạch cao phòng khách 40

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-41

Trần thạch cao phòng khách 41

tran-thach-cao-nha-co-lan-so-47-ngo-296-pho-minh-khai-ha-noi-42

Trần thạch cao phòng khách 42